Logo1

Zastrozhin MS, Brodyansky VM, Skryabin VY, Grishina EA, Ivashchenko DV, Ryzhikova KA, Savchenko LM, Kibitov AO, Bryun EA, Sychev DA. Pharmacodynamic genetic polymorphisms affect adverse drug reactions of haloperidol in patients with alcohol-use disorder. Pharmgenomics Pers Med. 2017;10:209-215.

doi: 10.2147/PGPM.S140700

Cкачать материал